Wednesday, October 20, 2010

Nhỏ.nhặt


Đi dạy. Học trò 8 tuổi ăn cơm vẫn còn có người đút.

- Học xong bài này con có muốn học bài nào không?

- Dạ con cũng không biết nữa…

Rồi nó lật lật, đến bài Tristess của Chopin dài hai trang – bài này nằm giữa rất nhiều bài nửa trang và một trang - thì dừng lại và nói:

- Con muốn học bài này nè cô.

- Sao con lại muốn học bài này?

- Tại vì…con muốn giỏi.